onsdag 14. februar 2007

Ga ikke opp

En søndagsskolelærer i England hadde fire elever. Blant dem var en gutt som hun alltid måtte ut for å hente. Han husket aldri timen, men læreren ga ikke opp før hun hadde funnet ham. Til slutt ble det så slitsomt at hun hadde lyst å gi opp hele gutten. Men lederen for søndagsskolen ba henne prøve litt til. Til slutt lykkes det henne å vekke guttens interesse slik at han kom trofast hver søndag.

Så går det mange år. Denne gutten ser vi nå på et av de store bibliotekene i London. Der sitter han og studerer kinesisk. Den urolige krabaten er Robert Morris som seinere ble en kjent misjonær. Han oversatte Bibelen til kinesisk, et arbeid han var ferdig med i 1823.

Han hadde en søndagsskolelærer som tok misjonsbefalingen på alvor. Hun ga ikke opp den unge, viltre gutten, og hennes trofasthet fikk stor lønn. Evangeliet nådde fra England til Kina.

Matt 28:18f: «Og Jesus trådte fram, og sa: ‘Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler idet dere døper dem og lærer dem... Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!’»

Det er ikke bare søndagsskolelærere som har fått dette oppdraget. Det gjelder også deg og meg. Saken er at når vi tar Jesus på ordet, så virker det.
Matthew Poole har sagt:

«Gud er ikke som menneskene, som gir store løfter, som de enten ikke er i stand til å oppfylle, eller ikke bryr seg om å oppfylle, eller rett og slett er troløse, men han står fast ved sitt ord og fullfører sin gjerning for oss.»

Lurer du på om Jesus er med deg? Gå ut i tjeneste for ham. Da har du det svart på hvitt.

Matt 28,16-20