mandag 21. april 2008

Salighetens grunn

Kristus død for mine synder, oppreist ifra dødens blund,
Levende for meg i himlen, det er salighetens grunn.

På hans soningsverk jeg bygger, blodet gjelder hver en stund.
Han har fullført frelsesverket. Det er saligheten grunn.

"Den som tror på meg, skal leve!" Slik lød ordet fra hans munn.
Evig trygt er frelses-fjellet. Det er salighetens grunn.