mandag 7. juli 2008

BROER SOM BINDER / BRIDGES BETWEEN

Å leke kan ofte være den beste brobygger. Her ser vi vi Simon og onkel Sigurd i full sving som brobyggere. Denne selskapleken går ut på å sende en ring fra den ene til den andre via sugerør. Men det viktigste er selvfølgelig hva dette gjør mellom deltakerne.
Hvis du vil være med på broer som binder, kontakt Rune


Playing can often be the best bridgebuilders. Here we can see Simon and his uncle Sigurd hard working, building their bridge.

This partygame is about passing a ring from one to another via straws.

But of course the most imortant thing, is what the game is doing between the participants.
If you want to join Bridges between, contact Rune