tirsdag 7. april 2009

ABC wednesday - L - LIGHTHOUSES & LANTERNS


English version: Purple

Norsk verjon: oransje


Lighthouses are gorgeous buildings, I love both the architechture and the mission. We've done a few trips to see some of theese faboulos monuments out there by the sea.

Jeg synes fyrene våre er enestående byggverk, jeg liker både arkitekturen og misjonen. Vi har tatt flere turer for å se disse flotte monumentene der ute ved havet.


This is Kvitsoy Lighthouse which was established as a station in 1700.

Dette er Kvitsøy Fyr som ble etablert i 1700.


This lantern was the start on Kvitsoy. They filled the steelbucked with glowing coal, and tipped it up. It's called a "Tipping Lantern", Vippefyr in norwegian.

Vippefyren var starten på Kvitsøy. De fylte stålpanna med glødende kull og vippet den opp.

Lista Lighthouse is tall and slender, a beautil tower.
There has been a lighthouse here since 1836.
We could come into this lighthouse, and that is always an extra pleasure.


Lista Fyr er et høyt, slankt og vakkert tårn. Her har det vært fyrstasjon siden 1836.
Vi fikk komme inn i dette fyret, og det er alltid ekstra morsomt.Looking through those narrow windows gave me a narrow view, but it was magnificent anyway!

Å se gjennom slike smale vinduer gav meg en snever utsikt, men du verden så flott allikevel!
And on the top, this outstanding banister.

Og på toppen , dette flotte gelenderet.

Lindesnes Lighthouse is the oldest lighthouse in Norway. It is also occupying the southermost mainland in Norway. This has been a lighthousestation since 1656.Lindesnes Fyr er Norges eldste. Det finner vi på Norges sørligste fastland. Lindesnes har vært Fyrstasjon siden 1656.It all startet with an open coal lantern, which later was built in.
As far as I can understand, this(below) is the built in coal lantern.

Above is the lighthoust of today, leading ships away from land.

På Lindesnes starte det hele med et åpent kullbluss. Det ble senere bygd inn. Etter som jeg kan forstå er dette (under) det innbygde kullblusset. Over ser vi fyret av i dag som leder skip unna land.If you want to see more ABC-Wednesday posts, look here.
Ønsker du å se flere ABC-Wednesday poster, se her