mandag 4. august 2008

Villmarksbroen / The Wildernes Bridge
Denne månedens bro har ingenting storslagent over seg, det er en ganske enkel trebro som klynger seg til fjellveggen, men for oss turgåere er den kjærkommen. Uten den ville turen til Preikestolen blitt atskillig mer strabasiøs.


The bridge this month has nothing big and beautiful over itself, it's a simple wooden bridge, clinging to the mountain. But for us, the mountainwalkers, it's dearly. Whithout this the trip to The Pulpit Rock would have been heavyer.En enkel sak altså, men her er hva den hjelper oss fram til. Et majestetisk skue, en stor opplevelse som de fleste friske mennesker i omegnen kan få oppleve. Takk til Turistforeningen og til den vesle broen som tok oss over .


A simple thing, but here you can see where it helps us to. A majestic view, a great experience that most people of good health in the area can get. Thanks to the Tourist association, and to the little bridge that took us over.


Preikestolen, Rogaland, Norge
The Pulpit Rock, Rogaland, Norway

Preikestolen i fugleperspektiv
The Pulpit Rock, Birdview.Hvis du være med på Broer som Binder, ta kontekt med Rune.

Do you want to join Bridges Between? Contact Rune.