mandag 2. juni 2008

Broer som binder


Kintai Bridge

Iwakuni i Hirishima fylke i vest Japan, er kjent for Kintai Broen Som strekker sine fem elegante buer over Nishiki elven. Broen ble bygget i 1673 for å la innbyggerne flykte fra elvens oversvømmelse.
Iwakuni in Hiroshima prefecture, west Japan is noted for its Kintai bridge the Nishiki River, which has five gracefully arched spans. The bridge was originally built in 1673 to afford residents an escape from the floods of the river.
Som vi kan se er det trappetrinn på bro buene, det er helt umulig å kjøre bil her, både pga av bue konstruksjonen og trinnene. Den ble bygget for hester og fotgjengere.
As we can see, there are steps on the bridge. The steps and the arche construction makes it impossible to drive a car here. It is made fo horses and pedestrians. Gammel og slitt.
Old and WornDenne herren vasket pillarene med børste og såpe. I Japan setter de renhold svært høyt.
This Gentleman was washing the pillars with a brush and soap.
In Japan cleaning is very important. Denne delen var ferdig restaurert, nydelig.
This part was finished renovating, beautiful.

Alle foto på dette innlegget er tatt av Paul Østebø
All photos are taken by Paul Østebø
Vil du også være med på Broer som binder, kontakt Rune.