tirsdag 31. mars 2009

K is for my best hobby....

English version:blue
Norsk versjon: rosa
KNITTING, thats my dear hobby!
STRIKKING, det er min kjære hobby!

To be able to create all kinds of clothes gives me a certain pleasure and I will never get tired of KNITTING. There are always new challenges, new things to learn or new yarns to try. And I also want to do it well. KNITTING has become my passion;)

Å være i stand til å lage alle slags klær gir meg en særlig glede, og blir aldri lei av STRIKKING. Det vil alltid være nye utfordringer, nye ting å lære eller nye garn å prøve. Og jeg vil gjerne vise at jeg kan gjøre arbeidet fint.
STRIKKING har blitt min lidenskap.

Socks ain't just socks. There are so many beautiful patterns, and I love these lace patterns. Why cant socks be nice? Well, I KNIT the best I can, and I lvove sock-KNITTING!
Sokker er ikke bare sokker. Det finnes et utall vakre mønster, og jeg elsker de med blondemønser. Hvorfor kan ikke sokkene også være vakre? Vel, jeg STRIKKER det beste jeg kan, og elsker sokke-STRIKK!

Hats are my comfort when my other tasks are too difficult. Then I grab some yarn and needles design my own hat. After a hat-design the difficult tasks usually are solvable, and I can go on KNITTING;)

Luer er mintrøst når jeg står overfor vanskelige oppgaver. Da triver jeg et garnnøste og pinner, og strikker lue etter eget design. Etter et lue-design er de vanskelige oppgavene som regel løsbare, og jeg kan STRIKKE videre;)
If you want to see more ABC-Wednesday posts,look here.

Ønsker du å se flere ABC-Wednesday poster, se herPauls naturgleder

Min kjære mann har laget en FIN hjemmeside. Den må dere se på!
Han har lagt ut bilder av fugler, blomster, simmerfugler og naturbilder fra Talgje.
Siden er under oppdatering, men det er allerede nå en del fine å glede seg over.
Paul er en skikkelig flink amatør fotograf.

My husband have made a NICE website. You HAVE to go and see it!
He have filled his site with photos of birds, flowers, butterflies and natur from our homestead, Talgje, Norway.
He is continusly updating, but already there is a lot to see and amused by.
Paul is a good amateur photographer.
See his site:

Pauls naturgleder, se og kos deg!
Foto: Paul Østebø