mandag 5. januar 2009

Broer som binder - Bridges between


BAKKE BRO

Bakke bro er en av Norges fineste gamle hengebroer. Den ble bygget i 1844 og fredet i 1959. Det har vært gjort noen små endringer siden den ble bygget. Broen ble restaurert i 1993.
Bakke Bridge is one of the finest of it's kind this age. It was built in 1844 and preserved in 1959. There has been done small changes since it was built. It was restaured in 1993.

Spennvidden mellom tårnene er 53,5m og bredden er 4,35m.

Bakke bro strekker seg over Siraelva mellom Sirdalsvann og Lundevann i Flekkefjord kommune.
Between the towers there are 53,3 m and the bridge is 4,35 m wide.
Bakke Bridge runs over Sira River in Flekkefjord; Norway.


Vil du delta i Broer som Binder, se Visual Norway
Do you want to join Bridges Between, see Visual Norway