tirsdag 24. mars 2009

Påsketrekkning i blogverden


Jeg surfer litt rundt i Blogverden, og kom over Sols blog. Hun har laget til en kjekk påsketrekkning. Ta en titt du også, kanskje du blir den heldige.
Ha en fortsatt god dag!

ABC- WEDNESDAY****JJJJJ****

English version: blue
Norwegian version: green


J - Today I want to tell you about something we surprisingly came to experience when we wanted to visit this little church. The curch is "Madonna de la Coruna" ouside of Spiazza in Italy. The architechture in the church itself is special. It looks like the church is glued to the mountain. One of the walls inside IS the mountainwall. But that is not my theme today. Today is J for JESUS, LOOK BELOW...
J - i dag har jeg lyst å vise en hyggelig overraskelse vi kom over da vi skulle besøke denne lille kirka. Kirka heter "Madonna de la Coruna" og ligger like utenfor Spiazza i Italia. Arkitekturen i kirka er veldig spesiell, det ser nesten ut som den er limt til fjellveggen. Den ene langveggen inne i kirka ER fjellveggen. Men det er ikke dagens tema. Tema i dag er J for JESUS, SE NEDENFOR


On our way down to the the church ther was several stations, describing The Passion of JESUS.
På vei ned til kirka var det mange stasjoner som beskreiv JESU lidelseshistorie.
-------------------------------
-------------------------------
JESUS is carrying the cross, the women are following him.
JESUS bærer korset, kvinnene følger ham.
JESUS is falling, carrying the cross.
JESUS faller mens han bærer korset.

Before JESUS is crucifyed his was stripped of his garments.
Før JESUS blir korsfestet frarøves han alle klærne.
JESUS is nailed to the cross.
JESUS spikres til korset.
JESUS on the cross, imprisonating for my sins, and for your sins.
På korset sonet JESUS for mine synder , og for dine synder.

JESUS is taken down from the cross, to be buryed in a strange man's grave.
JESUS blir tatt ned fra korset for å begraves i en fremmed manns grav.

The resurrection!
Oppstandelsen!


The angel is here to tell that JESUS is no longer in the grave, he is risen!
Engelen er her for å fortelle at JESUS ikke er i graven lenger, han er stått opp!If you want to see more ABC-Wednesday posts,look here.
Ønsker du å se flere ABC-Wednesday poster, se her