mandag 5. mai 2008

Broer som binder
Denne vakre broa, Skodje gamle steinbro, kom vi tilfeldigvis over en gang vi var på høstferie på kryss og tvers i vestre vakre Norge.

Broa var et bindeledd for biltrafikken i området fra 1922 til 2004. Nå er den en trygg gang og sykkelsti. Det er hyggelig at den kan brukes selv om biltrafikken krever større veier.
Idyllen er vel verd et besøk.

Vi var bare på gjennomreise, men hadde nesten ikke lyst å dra videre. Ta en tur da vel!

This beautiful bridge, Skodje Old Stonebridge, happened to come in our way once when we had autumn holiday in beautiful western Norway.

The bridge was connecting all kinds of traffic in the area from 1922 to 2004. Now it is a good path for walking and cykling. It is nice to see that it still can be used when the cars need bigger roads.

This is really an idyllic place, so those who can, should go and see by themselves. We were just passing through, and did not want to leave the place.

Vil du også være med på broprosjektet, ta kontakt med Rune.