mandag 1. desember 2008

HESTEVAD BRO VED EGERSUND
En vakker steinhvelvsbro med 6 spenn. Den er bygget i 1851 og er fremdeles i bruk som gangbro, så for det meste er den der bare til pryd. Det er bygget en ny bro parallelt med denne arkitektoniske kreasjonen. Den nye er (som vanlig) ikke noe for øyet, men egner seg mye bedre til biltrafikk.


A beautiful stonebridge with six spans. It is built in 1851 and is still in use for pedestrians, so mostly it's there, just looking nice. There has been built a new bridge parallell to this architechtical creation. The new is (as usually) nothing for the eye, but is a good bridge for motorized traffic.

Vil du delta i Broer som Binder, se Visual Norway

Do you want to join Bridges Between, see Visual Norway